w Dolinie Chochołowskiej

biało wszędzie...

w Dolinie Chochołowskiej