Burza

ten sam skrawek nieba tuż przed i w trakcie burzy

Burza