Czekanie

Krakowskie Planty, wrzesień 2009

Czekanie