Święta 2014

wylot ul. Grodzkiej i kościół św. Wojciecha

Święta 2014