Senacka

Jeden z najstarszych zaułków Krakowa

Senacka