Balon

balon widokowy unoszący się ponad kościołem na Skałce w Krakowie

Balon