W karczmie

"Ogniem i Mieczem", Kraków

W karczmie